3rd Asia Cup Championships, 04-Jun-2018 Cumulate Butler at round  3 MenFin/Men/A sess 1 phase 2  
by person
# points boards n a m e
1 2.22 32 Chuancheng Ju
2 2.22 32 Zhengjun Shi
3 1.13 32 Haojun Shi
4 1.13 32 Zejun Zhuang
5 0.99 32 Baron Ng
6 0.99 32 Lau Tony
7 0.57 32 Gang Chen
8 0.57 32 Lixin Yang
9 0.44 32 Gupta Subhash
10 0.44 32 Desai Sapan
11 0.19 16 Zen Derek
12 0.19 16 Wan Samuel
13 -0.11 48 Mak Kf
14 -0.11 48 Lai Wk
15 -0.57 32 Zhong Fu
16 -0.57 32 Jie Li
17 -0.58 32 Tolani Raju
18 -0.58 32 Khare Ajay
19 -0.77 32 Chokshi Sunit
20 -0.77 32 Anklesaria Keyzad
21 -1.37 32 Jing Liu
22 -1.37 32 Xu Hou
23 -1.97 32 Xin Li
24 -1.97 32 Yanpei Zhao
by pair
# points boards names of the pair
Sorry, still under construction