3rd Asia Cup Championships, 04-Jun-2018 Cumulate Butler at round  3 WomFin/Women/D sess 1 phase 2  
by person
# points boards n a m e
1 1.62 48 So Ho Yee
2 1.62 48 Liu Pei Hua
3 1.54 16 Chen Yin Shou
4 1.54 16 Lin Yin Yu
5 1.37 32 Tsai Wen Chaun
6 1.37 32 Wu Yu Fang
7 1.14 32 Yan Huang
8 1.14 32 Nan Wang
9 0.51 32 Qi Shen
10 0.51 32 Wenfei Wang
11 0.20 32 Yan Liu
12 0.20 32 Yan Lu
13 -0.15 32 Reynolds Jane
14 -0.15 32 Wood Viv
15 -0.30 32 Caplan Eva
16 -0.30 32 Thompson Jenny
17 -1.37 32 Lakhani Geeta
18 -1.37 32 Narula Asha
19 -1.40 32 Creet Karen
20 -1.40 32 Bird Sheila
21 -1.55 32 Bhagwati Rita
22 -1.55 32 Laroia Tara
23 -1.65 32 Banerji Nita
24 -1.65 32 Naidoo Bindiya
by pair
# points boards names of the pair
Sorry, still under construction