3rd Asia Cup Championships, 04-Jun-2018 Cumulate Butler at round  3 WomFin/Women/D sess 2 phase 2  
by person
# points boards n a m e
1 1.93 32 Creet Karen
2 1.93 32 Bird Sheila
3 0.97 32 Yan Huang
4 0.97 32 Nan Wang
5 0.55 32 Bhagwati Rita
6 0.55 32 Laroia Tara
7 0.31 48 Chen Yin Shou
8 0.31 48 Lin Yin Yu
9 -0.11 32 Reynolds Jane
10 -0.11 32 Wood Viv
11 -0.19 48 So Ho Yee
12 -0.19 48 Liu Pei Hua
13 -0.38 48 Qi Shen
14 -0.38 48 Wenfei Wang
15 -0.73 32 Banerji Nita
16 -0.73 32 Naidoo Bindiya
17 -0.78 32 Lakhani Geeta
18 -0.78 32 Narula Asha
19 -0.85 32 Caplan Eva
20 -0.85 32 Thompson Jenny
21 -1.19 16 Yan Liu
22 -1.19 16 Yan Lu
by pair
# points boards names of the pair
Sorry, still under construction