3rd Asia Cup Championships Scores, round  1 session 2 series 6 phase 2 Men / A  
click on the name of a team for the Team Score (duplicate only) on the number of a board for the Deal
tbl 1 Ch.Hongkong 29 29 open N : Zen Derek E : Zejun Zhuang closed N : Gang Chen E : Baron Ng
China 25 35 S : Wan Samuel W : Haojun Shi S : Lixin Yang W : Lau Tony
o p e n c l o s e d i m p s
bd n contract decl lead score butler contract decl lead score butler differ home visit
1 4 - 2 E 3 100 3 - 1 E 3 50 50 2 -
2 4 +2 E 3 480 4 +2 W Q 480 - - - -
3 4 - 2 S 2 100 3 - 1 S 2 50 50 - 2
4 3 = N 4 110 3 = N 7 110 - - - -
5 2 +1 E K 140 2 - 1 W 5 50 190 - 5
6 5 x = S A 650 4 x +1 S A 690 40 - 1
7 3 +2 W 6 200 2 +2 W 2 170 30 - 1
8 5 = E K 400 3 NT +1 E 5 430 30 1 -
9 4 - 2 N 9 100 5 +2 W 3 710 610 12 -
10 3 NT +4 N 7 720 6 NT - 1 S 9 100 820 13 -
11 3 NT +1 E 5 430 3 NT +1 E 6 430 - - - -
12 4 = W Q 420 4 = W Q 420 - - - -
13 4 - 3 S Q 300 4 - 1 N 5 100 200 - 5
14 3 NT +2 N 3 460 3 NT +1 N 6 430 30 1 -
15 3 NT = W Q 400 5 - 1 E 9 50 450 - 10
16 1 NT +2 E K 150 3 = W Q 110 40 - 1

click on the name of a team for the Team Score (duplicate only) on the number of a board for the Deal
tbl 2 India B 33 33 open N : Gupta Subhash E : Jing Liu closed N : Jie Li E : Anklesaria Key
Ch.Training 29 35 S : Desai Sapan W : Xu Hou S : Zhong Fu W : Chokshi Sunit
o p e n c l o s e d i m p s
bd n contract decl lead score butler contract decl lead score butler differ home visit
1 4 - 4 E 3 200 4 - 4 E 3 200 - - - -
2 4 +2 W 2 480 4 +2 W Q 480 - - - -
3 3 - 2 S K 100 3 - 2 S K 100 - - - -
4 2 - 3 W K 300 2 NT = N 4 120 180 5 -
5 3 - 1 S 4 100 2 = E 10 110 10 - -
6 6 x - 2 S A 300 5 x = S A 650 950 - 14
7 1 NT = W 2 90 4 +1 W 9 650 560 11 -
8 3 NT +1 E 3 430 3 x - 3 S 2 500 70 2 -
9 5 = E A 650 5 x - 3 N 9 500 150 - 4
10 3 NT +4 N 7 720 3 NT +3 N 7 690 30 1 -
11 3 NT +1 W 2 430 3 NT +1 E 6 430 - - - -
12 4 = W Q 420 4 NT - 1 E 10 50 470 - 10
13 3 = E 5 110 4 - 2 N 5 200 90 3 -
14 3 NT +1 N 6 430 3 NT +2 N 6 460 30 - 1
15 3 NT = W Q 400 6 = E A 920 520 11 -
16 1 NT +1 W Q 120 2 +1 W J 110 10 - -